jump to navigation

LBS visie

LBScirkel

Het Leerroute Beheerssysteem, LBS wordt ontwikkeld en is inmiddels als demo beschikbaar. De visie achter deze aanpak is zowel eenvoudig als doeltreffend: hoe manage je het proces van de competentieontwikkeling van de student. Ook biedt deze aanpak de mogelijkheid om bestaand lesmateriaal een duidelijke plek in competentiegericht opleiden te geven.

De afgelopen jaren hebben Koen Streutker (docent en uitgever) en Kees Ringnalda (uitgever) veel gesproken met docenten, collega uitgevers, KBB’s, Syntens, IT-bedrijven en andere deskundigen over contentmanagementsystemen, elektronische leeromgevingen en competentiegericht opleiden op zoek naar een visie en een oplossing die past bij de competentiegerichte onderwijsvernieuwing.
In samenwerking met Rens Holslag (ontwerper) en Leonard Verhoef (psycholoog) werd het Leerroute Beheer Systeem ontwikkeld.

LBS is geen studievolgsysteem maar visualiseert en monitort het vakinhoudelijke en competentie onderwijsleerproces. Ook kan LBS koppelingen leggen met de administraties die zich daar op baseren zoals de meeste studievoortgangs en -registatiesystemen.

LBS is geen verzameling menu’s, invulvensters en statistieken maar geeft kijk op het onderwijsleerproces van leerlingen.