jump to navigation

Doel van LBS 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
trackback

Hoe stellen we het leren van studenten (weer) centraal?
Hoe kunnen we de student direct èn efficiënt beoordelen èn adviseren?

Vragen waar nu een gedegen oplossing voor gebouwd is.

Bestaande opleidingen hebben vaak aangetoond vakinhoudelijk sterk te zijn. De opleiding bevat duidelijke theorie en goede opdrachten die zichzelf in de loop der jaren hebben bewezen. De
onderwijseenheden zoals die tot voor kort werden ingezet, horen bij het vak.

Competentiegericht leren voegt een nieuwe laag doelstellingen toe aan het onderwijs! Naast de kennis die bij de student aanwezig moet zijn (en die we dus moeten toetsen) moeten we meten aan de vaardigheden die getoond worden. En nagaan of het resultaat is behaald.

Het competentiegericht beroepsonderwijs kan op veel draagvlak bij docenten rekenen, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Tweede Kamer. De ervaring leert echter dat de onderwijsinspanning toeneemt en dat vergt extra ondersteuning.

%d bloggers liken dit: