jump to navigation

LBS eigenschappen 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
trackback

presteertgoedpresteertslecht

LBS
Duidelijke presentatie van status en voortgang van de student.

BEHEERSBAAR
Met LBS krijgen docenten weer grip op het onderwijsleerproces. Ook voor de student is er een duidelijk kader wat er van hem/haar wordt verwacht.

INDIVIDUELE LEERROUTE
Per student is een eigen leerroute mogelijk. Dit maakt het LBS tot een zeer flexibel didactisch instrument.

VERANTWOORDING
LBS toont altijd actueel waar de student in het onderwijsleerproces zit.
Op Ieder moment kan gezien en aan-getoond worden hoe de student competent is geworden. Afstemming met Inspectie betekent dat LBS het mogelijk maakt om zondar aanvullende inspanning aan de eisen van legitimering van de opleiding te voldoen.

KWALITEIT
Door de beheersing en het zicht op het onderwijsleerproces neemt de kwaliteit van de opleiding toe. De docent weet of de student op schema zit, weet of het goed gaat en kan reageren vóórdat het fout gaat.  Een studiewijzigings-advies wordt eerder zichtbaar.

KOSTENBESPAREND
Het inkopen van kostbare examens kan achterwege blijven, EN het bijhouden van cijfers en competentiebeoordelingen komt te vervallen.

SHL GECERTIFICEERD
De structuur van LBS sluit naadloos aan bij het SHL competentiemodel dat de basis is voor de competentiegerichte kwalificatiedossiers (COLO).

%d bloggers liken dit: