jump to navigation

Werkwijze 2009/10/12

Posted by leerroutebeheer in Systeem.
trackback

Uitgangspunt is het leerproces van de leerling. Aan de hand van bestaande leertaken (theorie, opdracht, etc) wordt gestructureerd in kaart gebracht aan welke leerinhouden en competenties er gewerkt kan worden binnen deze taken. Het in kaart brengen gebeurt op het niveau van criteria zoals de prestatie-indicator of het gewenste resultaat. Deze zijn in de documenten van COLO geformuleerd op het kruispunt van competentie en werkproces.

basiscyclus

Het resultaat van de verbindingen tussen leertaken en competenties is tweeledig:
Ten eerste wordt zichtbaar aan welke vakkennis en competenties gewerkt kan worden en dus ook welke competenties beoordeeld kunnen worden.
Ten tweede wordt duidelijk welke sturing in de opdracht aangebracht kan worden om te zorgen dat de student onder begeleiding van zijn coach werkt aan de aangegeven competenties.

De vakkennis bij de bestaande leertaak hebben scholen van oudsher al in kaart gebracht, en is aanwezig inclusief beschikbare toetsen (bestaande methodes).
De competenties waaraan gewerkt wordt zijn na deze inventarisatie duidelijk in beeld en kunnen dus ook beoordeeld worden door bijvoorbeeld de coach, de student zelf of door zijn praktijkopleider. Alle beoordelingen worden in LBS vastgelegd. LBS zorgt automatisch voor een update van de status van de student. Indien de voortgang afwijkt van de wens wordt dit gelijk zichtbaar en kan de coach ingrijpen.

%d bloggers liken dit: