jump to navigation

LBS begrippenlijst

MBO
Alle opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) worden vanaf 2010 volgens de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur aangeboden.
Alle 240 kwalificatiedossiers voor 2009-2010 zijn op 19 februari 2009 officieel vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

COMPETENTIE
Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld van karakter en relateren aan onderliggende vaardigheden, kennis en houding. Competenties krijgen pas betekenis in een context. Of iemand over de gevraagde competenties beschikt, wordt zichtbaar in gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij uitoefenen van het beroep.

Competenties zijn onderwijsdoelen die bovenop de vakinhoudelijke doelen komen. Het beheersen van competentie doelen en vakinhoudelijke doelen maakt het onderwijzen moeilijker en verhoogt de administratieve last.

KBB / COLO
Kwalificatiedossiers worden opgesteld door de verschillende KBB’s (kenniscentrum beroepsonderwijs en bedrijfsleven) verenigd in het COLO (Centraal Overleg Landelijke Organen).
De KBB’s vertegenwoordigen ieder een herkenbaar vak(gebied) en als kenniscentrum leveren zij ook diensten aan onderwijs en bedrijfsleven. Te denken valt aan leermiddelen, cursussen en ook toetsen. In het kader van recente ontwikkelingen worden ook voorzetten gedaan hoe om te gaan met competenties.

SHL
SHL is een toonaangevende wereldwijd opererende onderneming, gespecialiseerd in Human Resource Management, die een competentiemodel heeft ontwikkeld dat als basis dient voor de kwalificatiedossiers opgesteld door de kenniscentra (KBB) in het middelbaar beroepsonderwijs.

LEARNING ANALYTICS
Het leerroutebeheer project werd opgezet in de periode 2006-2009. Leerroutebeheer is gericht op volledige integratie en visualisatie van alle aspecten van studievoortgang. Recente ontwikkelingen van vergelijkbare aard worden gelabeld met de term “Learning Analytics”. Een citaat van de website van SURF:

Learning analytics betreft het “verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit onderwijs plaatsvindt” (SolAR, 2011).

De analyse van deze gegevens kan hogescholen en universiteiten onder meer inzicht verschaffen in:

•    het studiegedrag van studenten
•    de kwaliteit van het gebruikte onderwijsmateriaal
•    het gebruik van de digitale leer- en werkomgeving
•    de kwaliteit van toetsitems
•    de studievoortgang
bron: http://www.surf.nl/nl/themas/innovatieinonderwijs/learninganalytics/pages/default.aspx

Advertentie
%d bloggers liken dit: